Metapedia se dezvoltă continuu - și avem nevoie de ajutorul Dumneavoastră să menținem această dezvoltare. Vă rugăm să contribuiți la campania noastră de strângere de fonduri.

Gheorghe Enescu

De la Metapedia

Salt la: navigare, căutare

Gheorghe Enescu (n. 7 ianuarie 1932, Tâmna, judeţul Mehedinţi - d. 27 februarie 1997) a fost un filosof, publicist, traducător şi profesor universitar român.

Cuprins

Studii

A absolvit cursurile Liceului „Aurel Vlaicu” din Bucureşti în 1952 şi Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti în 1957. În 1962 obţine doctoratul la Universitatea „Lomonosov” din Moscova, cu teza Problema adevărului în logica formală.

Activitate didactică

Imediat după absolvirea facultăţii este reţinut ca asistent la Catedra de Istorie a Filosofiei şi Logică a Universităţii Bucureşti. A participat la congrese internaţionale de logică şi filosofia ştiinţei. A fost profesor titular al cursurilor de Logică generală şi Teoria sistemelor logice (Metalogica) la Universitatea Bucureşti, Universitatea Titu Maiorescu şi Universitatea Spiru Haret.


Cărţi publicate

 1. Introducere în logica matematică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965.
 2. Logică şi adevăr, Editura Politică, Bucureşti, 1967.
 3. Logica simbolică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971.
 4. Filozofie şi logică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973.
 5. Teoria sistemelor logice. Metalogica, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
 6. Fundamentele logice ale gândirii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980.
 7. Dicţionar de logică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985 (ed. a II-a, Bucureşti, 2003).
 8. Tratat de logică, Editura Lider, Bucureşti, 1997.
 9. Paradoxuri, sofisme, aporii, Editura Tehnică, Bucureşti, 2003 (volumul cuprinde cea mai mare parte a studiilor şi articolelor publicate de Gheorghe Enescu în cărţi şi reviste de specialitate).

Articole şi studii

 1. Paradoxele logicii matematice, în „Cercetări Filosofice”, X, nr. 3, 1963.
 2. Problema nivelului de abstracţie în logica propoziţiilor, în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, XII, 1963.
 3. Paradoxele logico-matematice şi procesul cunoaşterii, în „Revista de Filosofie”, XI, nr. 1, 1964.
 4. Concepţia lui Tarski despre adevăr în limbajele formalizate, în „Revista de Filosofie”, XI, nr. 6, 1964.
 5. Teoria carteziană a cunoaşterii în „Reguli”, studiu introductiv la René Descartes, Reguli utile şi clare pentru îndrumarea minţii în cercetarea adevărului, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964.
 6. Les lois aritmétiques de la vérité, în „Acta Logica”, VII-VIII, nr. 7-8, 1964-1965.
 7. Observations sur certaines problémes controversés de la logique moderne, în „Acta Logica”, IX, nr. 9, 1966.
 8. Axiomatica logicii propoziţiilor, în „Revista de Filosofie”, XV, nr. 2, 1967.
 9. Calculul axiomatic al predicatelor, în „Revista de Filosofie”, XVI, nr. 1, 1968.
 10. Un formalisme sillogistique, în „Acta logica”, XI, nr. 11, 1968.
 11. Logica identităţii, în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, XVII, 1968.
 12. Semantica logică, în vol. colectiv Limbaj, logică, filosofie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.
 13. Analiza logică a conjuncţiilor în limba română, în „Revista de filosofie”, XVI, nr. 7, 1969.
 14. Patru probleme ale logicii moderne, în „Revista de filosofie”, XVIII, nr. 7, 1971.
 15. Rudolf Carnap – filosof şi logician, studiu introductiv la R. Carnap, Semnificaţie şi necesitate, Editura Dacia, Cluj, 1972, traducere de Gh. Enescu şi S. Vieru.
 16. Câteva probleme ale logicii moderne, în vol. Colectiv Direcţii în logica contemporană, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974.
 17. Concepte şi axiomatizare, în „Revista de Filosofie”, XXVIII, nr. 6, 1979.
 18. Schiţă asupra dezvoltării logicii deontice, în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, XXIX, 1980.
 19. Criză şi revoluţie în ştiinţă, în „Revue Roumaine des Sciences Sociales, Série de Philosophie et Logique”, nr. 3-4, 1981.
 20. Note logice în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, XXXI, 1982.
 21. Cu privire la pseudoantinomii, în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, XXXII, 1983.
 22. Logica şi structurile topologice, în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, XXXIV, 1985.
 23. Raţionalitatea şi teoria jocurilor, în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, XXXV, 1986.
 24. Natura experienţei ca temă de reflecţie, în „Revista de Filosofie”, XXXIII, nr. 4, 1986.
 25. Paradoxe şi contexte pragmatice, în „Revista de Filosofie”, XXXIV, nr. 6, 1987.
 26. Problema deciziei în logica standard, în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, XXXVI, 1987.
 27. Teoreme de indecidabilitate în sisteme de tipul Principia Mathematica, în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, XXXVII, 1988.
 28. Paradoxe şi decizie în sistemele deductive, în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, XXXVIII, 1989.
 29. Identitate şi necontradicţie în logica actuală, în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, XXXIX, 1990.
 30. Clasificarea termenilor, în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, XL, 1991.
 31. Aporiile lui Zenon, (I), (II), în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, XLI, 1992, XLII, 1993,
 32. Analiza logică a antinomiilor kantiene (I), (II), (III), în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, XLIII, 1994, XLIV, 1995, XLV, 1996)
 33. Antinomiile în concepţia lui Hegel, în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, XLV, 1996.

Traduceri

 1. Logică şi filozofie, Editura Politică, Bucureşti, 1966, ediţie îngrijită de Mircea Târnoveanu şi Gheorghe Enescu. Volumul (575 p.) cuprinde traduceri de texte fundamentale de logică şi filosofie a logicii şi matematicii.
 2. Logica ştiinţei, Editura Politică, Bucureşti, 1978, ediţie îngrijită de Gheorghe Enescu şi Cornel Popa. Volumul (599 p.) cuprinde traduceri de texte fundamentale de teoria şi metodologia cunoaşterii ştiinţifice.

Premii

 • Premiul „Simion Bărnuţiu” al Academiei Române (1978), pentru cartea Teoria sistemelor logice. Metalogica.
Unelte personale