Contantin D. Aricescu

De la Metapedia
Salt la: navigare, căutare

Constantin D. Aricescu (n. 1823 - d. 1886) a fost un istoric şi publicist român, participant la Revoluţia din 1848 din Ţara Românească. A fost membru din Divanurile ad-hoc, desfăşurând o intensă activitate în favoarea unirii principatelor române. Ca director al Arhivelor statului din Bucureşti, a sistematizat fondul arhivistic. A publicat lucrări istorice privind istoria oraşului Câmpulung, revoluţia din 1848 şi răscoala din 1821. Ca scriitor, Aricescu a compus versuri naive şi un roman neizbutit („Misterele căsătoriei”, 1862, 1863, 1886).

Bibliografie

  • Academia Republicii Populare Române, Dicţionar Enciclopedic Român, Bucureşti, Editura Politică, 1962-1964

În catalogul Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti apar, între altele, următoarele lucrări, inclusiv ortografia specifică:

  • C.D.Aricescu, Acte justificative la istoria revoluţiunii române de la 1821, Craiova, Editura Typogrphiei Române, 1874;
  • C.D.Aricescu, Arpa română, Bukuresci, tipografia Sfintei Mitropolii, 1852;
  • C.D.Aricescu, Cantulu Lebedei (poesii), Bucuresci, Academia Română, 1884;
  • C.D.Aricescu, Capii Revoluţiunii române de la 1848 judecaţi de propriile lor acte, Bucuresci, Typographia Stephan Rassidescu, 1866;
  • C.D.Aricescu, Chestiunea proprietăţii desbătută de proprietari şi plugari la 1848, Bucuresci, Typographia Stephan Rassidescu, 1862;
  • C.D.Aricescu, Politica d-lui Ioan Gluca, ex-bey de Samosu, Bucuresci, Typographia Ioan Weiss, 1870;
  • C.D.Aricescu, România sub prinçul Bibescu: 1842 - 1848, Bucuresci, Typographia C.A.Rosetti, 1862;
  • C.D.Aricescu, (ed. Dan Simonescu şi P.Costinescu), Scrieri alese, Bucureşti, Minerva, 1982.