Eteria

De la Metapedia
Salt la: navigare, căutare

Eteria (Philike Hetairia - Societatea prietenilor), este o organizaţie secretă greacă creată în 1814 la Odesa, care avea ca scop eliberarea grecilor de sub stăpânirea turcilor şi întemeierea unei stat grecesc independent. Conducătorul organizaţiei era Constantin Rigas din Velestino, de obârşie aromână [1]. Eteria avea filiale în diferite ţări, unde existau comunităţi greceşti, desfăşurând o activitate intensă şi în Principatele Române. Ea se sprijinea pe forţa materială a burgheziei comerciale greceşti, destul de numeroasă şi avută.

În 1821, Eteria a decis declanşarea revoluţiei, dar erorile făcute încă de la început de Alexandru Ipsilanti, devenit epitrop general al Eteriei, aveau să-i creeze grave dificultăţi şi să-l ducă în conflict cu Tudor Vladimirescu, care a condus Revoluţia Română de la 1821. În cele din urmă, eteriştii l-au asasinat pe Tudor Vladimirescu, care avea ca obiectiv, înlăturarea dominaţiei Porţii şi a reprezentanţilor ei, domnitorii fanarioţi greci. Ca urmare a acţiunilor nechibzuite a conducătorilor, revoluţia eteriştilor eşuează, fiind înăbuşită de turci.

Note