Ideologie politică

De la Metapedia
Salt la: navigare, căutare

Ideologia politică este un termen care a fost creat de Destutt de Tracy. Ideologia politică este o totalitate sistematică de idei care după origine şi funcţie aparţine unui grup uman şi decurge din sfera motivaţională a grupului având o dinamică legată de interesele grupului social şi politic ce o generează. Ideologia este născută în formă difuză structurându-se pe măsura practicii politice şi a activităţii reflexive a grupului. Atunci când ideologia politică atinge faza de maturitate ea face parte din conştiinţa politică a grupului şi se compune din două părţi: o latură teoretică ce reflectă realitatea socială şi politică în care grupul vieţuieşte şi acţionează şi o latură acţională formată din doctrină respectiv din ansamblul normelor (regulilor) ce trebuie înfăptuite pentru aducerea societăţii la starea dorită de grupul în cauză. Alături de componentele cognitivă şi acţională ideologia politică conţine şi o latură afectivă care este mai puţin importantă pentru eficacitatea acţiunii dar contribuie la integrarea ideologiei în conştiinţa individuală prin manifestări culturale. Ideologia este elaborată organic de persoanele din grup care au preocupări intelectuale, culturale dar ea apare şi ca urmare a unui proces de cunoaştere inductivă din experienţa socială şi politică a grupului. Uneori ideologia politică poate fi construită şi de indivizi situaţi în afara grupului prin coincidenţa dintre teoriile elaborate şi interesele grupului politic caz în care teoria este integrată ideologiei grupului. Raportul de determinare al ideologiei cu realitatea umană este concretizat în aceea că ideologiile sunt determinate de poziţiile şi rolurile pe care grupurile le au în sistemul social în care trăiesc. Ideologia are rolul de accelerare a acţiunii sociale şi politice a grupului aflat în aceeaşi situaţie istorică prin cristalizarea principiilor, categoriilor şi normelor de acţiune mai eficiente pentru grupul respectiv. Caracterul divizat al umanităţii creează premisele dieferenţelor între ideologii. Ideologia politică este o realitate spirituală vie fără de care nu funcţionează colectivitatea umană. Încercările de dezideologizare echivalează cu încercarile de denaturalizare a oamenilor. Ideologia politică este rezultatul situaţiei individului în societate dar şi criteriul după care indivizii se identifică se compară şi aderă la grupul politic prin asimilare şi acomodare la ideologia politică a grupului. Diversitatea situaţiilor social politice face ca şi ideologiile politice să fie diversificate uneori chiar în interiorul aceleaiaşi familii ideologice. Lupta ideologică, alături de lupta politică (pentru deţinerea poziţiilor de putere în societate ) şi de lupta economică (pentru deţinerea averii) este o formă principală a luptei dintre grupurile sociale fiind expresia rafinată a contradicţiilor dintre interesele grupurilor aflate pe poziţii sociale neconciliabile.


Tipuri de ideologii politice

Termeni înrudiţi

psihologie politică, conştiinţă politică

Bibliografie

  • Iliescu, Adrian, Paul, 2002, Introducere în politologie, Editura All, Bucureşti
  • Tohăneanu, Cecilia, 2007, Filosofie politică, Curs universitar, Editura Pro Universitaria, Bucureşti
  • Fundamentele gândirii politice moderne (antologie), 1998, Editura Polirom, Iaşi