1963

De la Metapedia
Salt la: navigare, căutare

1963 (MCMLXIII) a fost un an al calendarului gregorian.


Evenimente

Ianuarie

 • 3 ianuarie: În România prin Decretul nr. 5 sunt amnistiate o serie de infracţiuni şi au fost graţiate unele pedepse, ceea ce a dus la eliberarea din penitenciarele româneşti a mai multor deţinuţi politici.
 • 14 ianuarie: Generalul de Gaulle, Presedintele Franţei, se opune intrării Marii Britanii în Piaţa Comună.
 • 22 ianuarie: Charles de Gaulle şi cancelarul Konrad Adenauer semnează Tratatul de la Paris, prin care de Gaulle s-a angajat faţă de cancelarul R.F.G. să-l sprijine în eforturile acestuia de unificare a Germaniei, în schimbul sprijinului german pentru eliminarea hegemonismului S.U.A. asupra Europei Occidentale.

Februarie

 • 5 februarie: Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene stabileşte, prin hotărârea din cazul Van Gend en Loos, că dreptul comunitar are efect direct asupra cetăţenilor Statelor Membre. Prin urmare noua ordine legală în beneficiul căreia ţările membre au căzut de acord se referă la o limitare a suveranităţii lor.
 • 15 februarie: Alexandru Bârlădeanu a susţinut la Moscova în şedinţa C.A.E.R. continuarea colaborării în cadrul structurilor organizaţiei fără însă ca România să-şi modifice planurile ei industriale în vederea integrării economie regionale, prin specializare şi planificare supranaţională, integrare susţinută în primul rând de U.R.S.S.

Martie

 • 21 martie: Adunarea de Stat a Ungariei îl alege pe Istvan Dobi în funcţia de preşedinte al Consiliului Prezidenţial, iar pe Janos Kadar în cea de prim-ministru.
 • 25-29 martie: Gaetano Martino este reales Preşedinte al Parlamentului European.

Aprilie

 • 24 aprilie: Este semnată Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare.

Mai

 • 4 mai: Deschiderea oficială a negocierilor GATT asupra comerţului (Runda Kennedy).
 • 4-8 mai : Vizita în România a secretarului general al O.N.U., U. Thant.
 • 24 mai: Vizita unei delegaţii de partid sovietice în România, condusă de Nikolai Viktorovici Podgornîi, secretar al C.C. al P.C.U.S., cu scopul detensionării relaţiilor româno-sovietice.

Iunie

 • 20 iunie: Se semnează un accord de instalare a "Telefonului roşu" între SUA şi URSS.
 • 26 iunie: Kennedy declară în Berlinul de Vest, în apropierea Zidului: "Eu sunt berlinez" şi reafirmă sprijinul SUA pentru berlinezi, în entuziasmul sutelor de mii de participanţi la miting.

Iulie

 • 1 iulie: Ca urmare a deciziei de creştere a vitezei stabilirii unei uniuni vamale, este făcută a sasea reducere intra-comunitară a taxelor vamale precum şi a doua aliniere a tarifelor externe comune.
 • 23 iulie: A murit liderul communist Vasile Luca (Luka László -n. 8 iunie 1898) în închisoarea de la Aiud.
 • 24-26 iulie: La Moscova se desfăşoară Consfătuirea primilor secretari ai C.C. ale partidelor comuniste şi muncitoreşti şi a şefilor de guverne ale ţărilor membre ale C.A.E.R. Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a pronunţat împotriva transformării României într-o ţară preponderent agrară, precum şi împotriva încălcării principiului independenţei şi suveranităţii.

August

 • 5 august: S-a semnat la Moscova un tratat care interzicea experienţele nucleare de alt tip decât cele subterane.
 • 30 august: În şedinţa Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, Dej le-a amintit celor prezenţi controlul pe care îl exercitaseră agenţii şi consilierii sovietici în România la începuturile regimului comunist. Considerându-se stăpâni pe situaţie, comuniştii români nu mai erau dispuşi să asculte de ordinele Moscovei.

Septembrie

 • 1 septembrie: În România se înfiinţează, prin ordinul Marelui Stat Major, arma Informatică Militară.
 • 4 septembrie: A murit Robert Schuman.
 • 17 septembrie: La New York se deschide a XVIII-a Sesiune a Adunării Generale a O.N.U. Reprezentantul României la O.N.U. a fost ales preşedinte al Comitetului politic special.
 • 19-20 septembrie: La ONU, URSS propune o conferinţă internaţională de dezarmare. Preşedintele Kennedy sugerează cooperarea pasnică în domeniul ştiinţific.
 • 21 septembrie: URSS reprosează Chinei mai mult de 5.000 de violari ale frontierei sale de stat.

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

 • 1-2 decembrie: La Haga a avut loc reuniunea şefilor de stat şi de guvern prin care s-a luat hotărarea de a deschide negocierile intre Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi statele care au înaintat cereri de aderare.
 • 1 decembrie: Legaţiile română şi britanică de la Bucureşti şi Londra sunt ridicate la nivel de ambasadă.
 • 17 decembrie: Legaţiile română şi franceză de la Bucureşti şi Paris sunt ridicate la nivel de ambasadă.

Diverse

 • Intră în funcţiune termocentrala de la Luduş. Este pus în functiune primul grup de 100 MW din România şi cel mai mare la acea vreme.
 • Se pun bazele cooperării româno-lugoslave în ceea ce priveşte exploatarea zonei Porţilor de Fier.
 • La începutul anului 1963 România a încetat să mai bruieze emisiunile radio ale Vestului şi aprobase publicarea unor opere declarate până atunci inacceptabile ideologic pentru cultura socialistă.