Ion Pachia Tatomirescu

De la Metapedia
Salt la: navigare, căutare

Ion Pachia-Tatomirescu (n. 16 februarie 1947, Tatomireşti, judeţul Dolj) este un scriitor român, doctor în filologie, unul dintre fondatorii paradoxismului, poet, prozator, teoretician, critic, istoric al culturilor / civilizaţiilor, al religiilor, lingvist, publicist, editor, traducător.

Biografie

Este fiul Elenei (n. Florea) şi al tâmplarului Dumitru D. Pachia. După absolvirea şcolii elementare din localitatea natală, Tatomireşti, a gimnaziului din comuna Brădeşti şi a Liceului Real-Umanist din oraşul Filiaşi, Ion D. Pachia (Ion Pachia Tatomirescu) urmează cursurile Facultăţii de Filologie – Universitatea din Timişoara (1966 – 1971). Devine doctor în filologie – la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, cu teza Generaţia resurecţiei poetice din 1965 – 1970. A scris şi a publicat 41 de lucrări ştiinţifice şi beletristice. Este profesor titular la Colegiul Naţional Bănăţean din Timişoara, director al Editurii Aethicus, redactor-şef al Anuarului de martie, redactor la Rostirea românească şi Orient latin. Este căsătorit cu poeta / anglista Gabriela Pachia (cu care are doi copii: Mihai Pachia, (n. 1984), şi Floriana Pachia, (n. 1988).

Opera

 • Munte, poeme, Bucureşti, Editura Eminescu, 1972.
 • Crocodilul Albastru (poezii pentru copii), Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1975.
 • Încântece, versuri (cu o postfaţa Poezie şi arheologie de Miron Radu Paraschivescu), Bucureşti, Editura Litera, 1979.
 • Zoria, poeme, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1980.
 • Lilium Breve, poeme, Bucureşti, Editura Eminescu, 1981.
 • Peregrinul în azur, poeme, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1984.
 • Verbul de mărgărint, poeme, Timişoara, Editura Facla, 1988.
 • Dumnezeu între sălbatice roze (trisalmi şi micropoeme-haiku; cu o postfaţă a autorului, Despre temeiurile dacoromâneşti ale micropoemului-haiku), Timişoara, Editura Hestia, 1993 – ISBN 973-95744-7-5.
 • Haiku (volum ilustrat cu „foto-sculpturi“ de Monique Deryckere, trilingv: în română, în franceză – versiunea autorului – şi în neerlandeză – în traducerea poetului belgian, Florimond Van de Velde), Bruxelles / Porto, Editura Fundaţiei Fernando Pessoa, 1994.
 • Nichita Stănescu şi paradoxismul, eseu monografic, Timişoara, Editura Arutela, 1994; ediţia a II-a, augmentată, Timişoara, Editura Aethicus, 2000 – ISBN 973-97530-4-3.
 • Împăratul din Munţii de Azur / The Tale of the Emperor in the Azure Mountains, versuri / proză pentru copii (versiunea în limba engleză: Gabriela Pachia), Timişoara, Editura Aethicus, 1996 – ISBN 973-97529-1-8.
 • Mihai Eminescu şi mitul etnogenezei dacoromâneşti, eseu de istorie literară şi de istoria civilizaţiilor, Timişoara, Editura Aethicus, 1996 – ISBN 973-97529-0-X.
 • Bomba cu neuroni, poeme („postfaţate“ de o suită de articole teoretic-paradoxiste şi de 33 de referinţe critice, de la Vl. Streinu, la Adrian Dinu Rachieru), Timişoara, Editura Aethicus, 1997 – ISBN 973-97529-8-5.
 • Zalmoxianismul şi plantele medicinale, interdisciplinare studii de istoria limbii pelasgo-thraco-dace (abordând numele de plante medicinale cogaionice), de botanică, de etnoiatrie, sau de medicină zalmoxiană (pelasgo-thraco-dacă / valahă), vol. I (ISBN 973-97529-5-0), II (ISBN 973-97529-7-7), Timişoara, Editura Aethicus, 1997.
 • Stelele dalbe...dintr-o „Colindă la Timişoara în Decembrie Însângerat, la anul 1989“ (plachetă cu poeme pentru copii), Timişoara, Editura Aethicus, 1998 – ISBN 973-97529-2-6.
 • Dacia (Dacoromânia) lui Regalian / Regalianus’ Dacoromania – The Independent State of Dacoromania (258 – 270), Founded by Regalianus, the Great Grandson of the Hero-King Decebalus, lucrare de istoria antică a Pelasgilor / Valahilor (în română şi engleză; traducerea în limba engleză: Gabriela Pachia), Timişoara, Editura Aethicus, 1998 – ISBN 973-97529-3-4.
 • Mărul din Rai cu stelele Crăciunului dacoromânesc (antologie de colinde culese de I. P. Tatomirescu de pe văile Amaradiei, Gilortului, Jiului, Motrului, Mureşului şi Oltului, între anii 1966 şi 1986), Timişoara, Editura Aethicus, 1998 – ISBN 973-97529-4-2.
 • Aforismele apei / Aphorismes de l’Eau (ediţie bilingvă, în valahă şi în franceză – traducător: I. D. Pachia), Timişoara, Ed. Aethicus, 1999 – ISBN 973-97530-0-0.
 • Colegiul Bănăţean (pagini monografice...), Timişoara, Editura Aethicus, 1999 – ISBN 973-97529-9-3.
 • Fulgerul sferic / Éclair sphérique, poeme, (ediţie bilingvă; versiunea franceză a majorităţii poemelor este făcută de Chantal Signoret şi I. D. Pachia), Timişoara, Editura Aethicus, 1999 – ISBN 973-97530-1-9.
 • Salmi – pentru „Premiul Nobel“ al rândunicilor / Salmes pour „Prix Nobel“ des hirondelles / Salms for „the Nobel Prize“ of the Swallows / Salms für „den Nobel Preis“ der Schwalben, distihuri „superparadoxiste“, sau „teletexte“, (ediţie tetralingvă (română, franceză – în tălmăcirea lui Dacian Bradua, engleză – în traducerea Gabrielei Pachia şi germană – în translarea Mihaelei Gherasim), Timişoara, Editura Aethicus, 2000 – ISBN 973-97530-9-4.
 • Istoria religiilor, vol. I (Din paleolitic / neolitic până în mitologia pelasgo-daco-thracă – sau valahică / dacoromână – ISBN 973-97530-5-1), Timişoara, Editura Aethicus, 2001 – ISBN 973-97530-3-5.
 • Dicţionar estetico-literar pentru Bacalaureat, Timişoara, Editura Aethicus, 2001 – ISBN 973-97530-6-X.
 • Ultimele poeme hadronice, Editura Aethicus, 2002 – ISBN 973-85261-1-6.
 • Cereasca horă din carul cu doisprezece brebenei (plachetă cu poeme pentru copii), Timişoara, Editura Aethicus, 2002 – ISBN 973-85261-4-0.
 • Dicţionar estetico-literar, lingvistic, religios, de teoria comunicaţiei..., Timişoara, Editura Aethicus, 2003 – ISBN 973-97530-8-6.
 • Povestea celor trei mustăţi de fier (povestiri pentru copii, cu postfaţa Povestea despre poveştile acestei cărţi pentru bunicul de este şi istoric literar de Ioan Doru Breianu), Timişoara, Editura Aethicus, 2003 – ISBN 973-85261-2-4.
 • Compostorul de nori (colecţia Cele mai frumoase poeme – antologia esenţială –, cu un „Pentaedru prefaţator“ semnat de Vladimir Streinu, Miron Radu Paraschivescu, Constantin M. Popa, Alexandru Ruja, Adrian Dinu Rachieru, cu un „Dodecaedru postfaţator“ de Mircea Iorgulescu, Ion Dur, Ioan Buduca, Laurenţiu Ulici, Ion Rotaru, Paul Van Melle – Belgia –, Florin Vasiliu, Paul Courget – Franţa –, Eugen Dorcescu, Jean-Claude George – Franţa –, Jean-Paul Mestas – Franţa –, Marian Barbu şi cu un Tabel cronologic de Mugur Moşescu), Timişoara, Editura Aethicus, 2004 – ISBN 973-85261-5-9.
 • Generaţia resurecţiei poetice (1965 – 1970), o istorie a poeziei valahe din secolul al XX-lea (cu câteva referinţe despre autor semnate de prof. univ. dr. Mircea Braga, de prof. univ. dr. Crişu Dascălu, de prof. univ. dr. Liviu Leonte, de prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru şi de prof. univ. dr. Mircea Tomuş), Timişoara, Editura Augusta, 2005 – ISBN 973-695-198-7.
 • Despre fructul curcubeului / On the Fruit of the Rainbow (cu prefaţa Noua estetică antropocelestă dintre anii 1965 şi 1975 sau estetica paradoxismului, semnată de I. P. T., şi cu „postfaţa“ Ion Pachia Tatomirescu la al LX-lea ocol al Soarelui de Mugur Moşescu), Timişoara, Editura Aethicus, 2007 – ISBN 973-85262-4-8.
 • Etc.

Legături externe