Spre Eminescu. Răspuns românesc la ameninţările prezentului şi la provocările viitorului

De la Metapedia
Salt la: navigare, căutare
Coperta cărţii

Spre Eminescu. Răspuns românesc la ameninţările prezentului şi la provocările viitorului este o lucrare care aşa după cum precizează domnul Radu Mihai Crişan "se sprijină pe scrierile lui Mihai Eminescu, având în vedere, desigur, şi lucrări din bogata literatură economică a perioadei în care el a trăit şi despre această perioadă". În introducere, autorul îi face o caracterizare completă lui Mihai Eminescu descriindu-l ca "poet, prozator, publicist şi economist", precizând totodată că "a fost unul dintre exponenţii de seamă ai gândirii social-economice din ţara noastră în a doua jumătate a secolului al XIX-lea".

Domnul Crişan mai subliniază că a analizat "gândirea economică eminesciană pe fondul realităţilor economice şi social-politice ale epocii, deoarece numai în acest fel pot fi dezvăluite geneza, conţinutul şi semnificaţiile ei". În continuare dânsul mai declară că: "Pornind de la suportul de discuţie economic, am efectuat o serie de incursiuni, pluri şi interdisciplinare – socio-politice, istorice, religioase, ş.a.m.d. – intim corelate atât între ele cât şi cu filonul principal. Procedând astfel, m-am străduit să conturez, în schiţă, modelul naţional-strategic românesc, gândit ca îndrumar minimal al bunului român, ca răspuns al naţiunii din care fac parte la ameninţările prezentului şi la provocările viitorului".


Cuprins

INTRODUCERE…………… 9

Partea I: ACTIVITATEA LUI MIHAI EMINESCU ÎN CONTEXTUL REALITĂŢILOR ECONOMICE ŞI SOCIAL-POLITICE ALE EPOCII...13

1. Cadrul economic, social-politic şi ideologic în a doua jumătate a secolului al XIX-lea...13

1.1. Evenimente interne şi circumstanţe externe care au influenţat dezvoltarea economiei româneşti...13

1.2. Starea economiei româneşti...21

1.3. Curente în gândirea economică românească...54

2. Activitatea lui Mihai Eminescu...59

Partea a II-a: OPINII DESPRE GÂNDIREA ECONOMICĂ A LUI MIHAI EMINESCU...75

Partea a III-a: GÂNDIREA ECONOMICĂ A LUI MIHAI EMINESCU...100

1. Probleme teoretice...100

1.1. Teoria economiei naţionale...100

1.2. Teoria costurilor aferente...102

2. Concepţiile despre starea şi perspectivele dezvoltării economiei româneşti...105

2.1. Starea...107

 • 2.1.1. Industria...107
 • 2.1.2. Agricultura...117
 • 2.1.3. Comerţul...128
 • 2.1.4. Transporturile...141
 • 2.1.5. Sectorul financiar...151
 • 2.1.6. Învăţământul...163

2.2. Perspectivele...177

 • 2.2.1. Industria...181
 • 2.2.2. Agricultura...197
 • 2.2.3. Comerţul...212
 • 2.2.4. Transporturile...219
 • 2.2.5. Sectorul financiar...226
 • 2.2.6. Învăţământul...232

CONCLUZII...243

ANEXE...253

 • I. Imperative naţionale şi politică militantă...253
 • II. Revoluţia franceză în versiune neconvenţională…………………………...255
 • III. Revoluţie şi pseudorevoluţii………………259
 • IV. Mihai Eminescu deţinut politic?................266
 • V. Egalitatea sau masca sclavajului………...268
 • VI. Este Tradiţia opusul Modernităţii?.............270
 • VII. Naţionalismul constructiv………………….273
 • VIII. Principiul de naţionalitate………………….274
 • IX. Îndatoriri reciproce ale naţiunilor lumii…...277
 • X. Ins, neam şi umanitate…………………….280
 • XI. Etnicitate şi structură socială……………...282
 • XII. Miza averilor şi pericolul Constituţiei……. 285
 • XIII. Testamentul politic al lui Mihai Eminescu..287
 • XIV. Bătălia Dunării………………………………312
 • XV. Capcana îndatorării externe………………314
 • XVI. Cum plămădim coeziunea naţională……..316
 • XVII. Deturnarea sistemului de învăţământ şi arta fortificării psihice individuale…………318
 • XVIII. Cealaltă faţă a studiilor în străinătate. Pecetea malefică a anului 1848 …………..333
 • XIX. Până unde ne sunt utili investitorii străini? Model decizional de acceptare/respingere a lor……………….....341
 • XX. Riscuri ale penetraţiei străine………………342
 • XXI. Cum începe şi unde se sfârşeşte utilitatea tratatelor de comerţ exterior………………..345
 • XXII. Opiniile unui truditor singuratic……………..348
 • XXIII. Corupţie, republică şi monarhie……………354
 • XXIV. Depersonalizarea naţiunii. Cauze şi remedii………………………………………..359
 • XXV. Limbă şi dăinuire naţională…………………369
 • XXVI. Menirea României în ecuaţia firii…………..375


BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ………………………………..378-400

Legături externe