Tratatul de la Adrianopol

De la Metapedia
Salt la: navigare, căutare

Tratatul de la Adrianopol încheiat de către Rusia şi Turcia, în anul 1829, a însemnat un eveniment important pentru politica şi posibilităţile economice ale Principatelor Române. Prin acest tratat se desfiinţa vechiul monopol turcesc asupra cerealelor româneşti şi se acorda Ţărilor Române deplina libertate a comerţului exterior. Documentul stipula continuarea rămânerii Principatelor sub suzeranitate turcească, concomitent cu plasarea lor sub protectoratul Rusiei, care a voit să slăbească, în favoarea sa, influenţa Turciei în Ţările Române. Libertatea comerţului a condus la invadarea Principatelor cu produsele industriale ale Apusului, precum şi la apariţia de cumpărători pentru produsele agricole româneşti, cu precădere pentru cereale, al căror preţ a crescut foarte mult într-un interval scurt de timp. Aceste realităţi au acutizat problema agrară, prin scumpirea preţului pământului şi au modificat structura socială a Ţărilor Române, în sensul creşterii vertiginoase a clasei orăşeneşti ca urmare a amplificării practicării unor îndeletniciri cu specific burghez. “Prin convenţia specială asupra Ţării Româneşti şi Moldovei - relevă Maria Mureşan -, tratatul de pace menţionat prevedea retrocedarea de către Poarta Otomană a oraşelor şi teritoriilor, aflate până atunci în posesiunea ei, de la nord de Dunăre - Brăila, Giurgiu şi Turnu -, abrogarea obligaţiei de a mai plăti Porţii zahareaua[1] pentru aprovizionarea armatei sau a Constantinopolului, aceasta fiind înlocuită printr-o sumă adăugată la tribut, scutirea de a mai da lucrători pentru necesităţile armatei otomane, precum şi angajamentul Porţii de a confirma regulamentele de organizare internă a Ţării Româneşti şi Moldovei, regulamente întocmite pe durata administraţiei ruseşti în aceste ţări . Era prevăzută astfel, reorganizarea administraţiei interne pe baza unor Regulamente Organice, a căror aplicare a început la 1 iulie 1831 în Ţara Românească şi la 1 ianuarie 1832 în Moldova. Asemănarea prevederilor celor două documente a facut ca în numeroase lucrări de istorie naţională ele să fie menţionate în formula singulară: Regulamentul Organic[2]”. În baza lui au fost instituite domnia constituţională, controlul Adunării Obşteşti asupra autorităţii centrale a principelui, precum şi separarea deplină a puterilor în stat[3].

Regulamentul Organic prevedea, de asemenea, o serie de măsuri menite să conducă la stimularea dezvoltarii economiei, ca de pildă consacrarea libertăţii comerţului şi reorganizarea sistemului fiscal, înlocuind vechiul haos din acest domeniu cu o dare unică numită bir sau capitaţie. Se hotărau totodată dările negustorilor, meseriaşilor şi sudiţilor. Mai trebuie precizat că Regulamentul conţinea şi prevederi vizând constituirea pieţei interne unice a Ţării Româneşti şi Moldovei, prin:

  • a) desfiinţarea vămilor interne dintre cele două Principate;
  • b) ocrotirea înfiinţării fabricilor şi încurajarea dezvoltării meseriilor, permiţându-se intrarea în Principate, fără taxe vamale, a tuturor celor necesare propăşirii industriei - atragându-se din străinătate prin promiterea de facilităţi şi premii, mână de lucru calificată în domeniul industrial;
  • c) interzicerea efectuării între Principate a acelor schimburi vătămătoare comerţului unuia sau amundurora dintre ele - în speţă interzicerea comercializării între Principate a vitelor, grânelor, sării şi uleiului.

Însă, pe lângă toate elementele pozitive enumerate, Regulamentul Organic a avut şi un mare neajuns: a legiferat înrăutăţirea situaţiei ţăranilor. Prevederile sale - consemnează Constantin C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu - îi obligau pe aceştia “să lucreze stăpânilor de moşii un număr de 12 zile pe an care însă, în realitate, ajungeau până la 30 şi chiar 40 ; aceasta deoarece munca fixată teoretic ca pentru o zi nu se putea îndeplini, de fapt, decât în 2, 3 sau chiar 4 zile. Trebuiau de asemenea, să facă o cărătură sau două, după distanţă şi să dea ajutor la reparaţia acaretelor[4]”. Totuşi, cu toate neajunsurile sale, legate în principal de menţinerea şi chiar agravarea raporturilor feudale, Regulamentului Organic îi revine marele merit de a reprezenta de facto prima constituţie scrisă românească, cu prevederi principial noi şi modernizatoare[5].

Note

  1. Zahareaua sau zahereaua = provizii alimentare pe care Ţările Române erau obligate să le pună la dispoziţia oştilor otomane.
  2. Maria Mureşan, Istoria dezvoltării economiei şi a faptelor economice, Note de curs, vol. I, pag.161, Editura Academiei Universitare Athenaeum, Bucureşti, 1993
  3. Radu Mihai Crişan, Spre Eminescu. Răspuns românesc la ameninţările prezentului şi la provocările viitorului, p.17-18
  4. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi, Ediţia a II-a, Editura Albatros, Bucureşti, 1975, pag. 565
  5. Radu Mihai Crişan, Spre Eminescu. Răspuns românesc la ameninţările prezentului şi la provocările viitorului, p.18-19

Legături externe