1956

De la Metapedia
Salt la: navigare, căutare

1956 (MCMLVI) a fost un an al calendarului gregorian.


Evenimente

Ianuarie

 • 28 ianuarie: Comitetul Politic Consultativ al Tratatului de la Varsovia a formulat propunerea de încheiere a unui pact de neagresiune între ţările Pactului Nord-Atlantic şi cele ale Tratatului de la Varsovia.

Februarie

 • 14-25 februarie: Congresul XX al PCUS aprobă Raportul secret al lui Hrusciov, denuntand cultul personalităţii şi violarea legalităţii socialiste în epoca stalinistă. Sunt eliberati zeci de mii de detinuti politici si deportati.

Martie

 • 2025 martie: România participă la Conferinţa de la Moscova a delegaţiilor guvernamentale din Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, R.P. Chineză, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, Ungaria şi U.R.S.S. care hotărăşte înfiinţarea Institutului Unificat al Cercetării Nucleare, cu sediul la Dubna (U.R.S.S.).

Aprilie

 • 6 aprilie: Polonia este prima tara care anunta destalinizarea. Reabilitarea liderului comunist Wladislav Gomulka.
 • 17 aprilie: Dizolvarea Cominformului ( Biroul Informativ al Partidelor Comuniste si Muncitoresti), considerat o rămăsiţă stalinistă, conducerea sovietică iniţiind consfătuiri ale partidelor „frăţesti", la care se adoptau declaraţii comune.

Mai

 • 16 mai: Între România şi Republica Islanda s-au stabilit relaţii diplomatice la rang de legaţie.

Iunie

 • 13 iunie: Retragerea trupelor britanice din Egipt.
 • 23-28 iunie: Greve şi tulburări la Poznan (Polonia) ele fiind urmate de noi de¬monstraţii în octombrie.
 • 27-28 iunie: Prima sesiune a Comitetului Politic Consultativ, la Plaga, cu participarea statelor semnatare ale Tratatului de la Varşovia; se aprobă Regulamentul Comandamentului Unic precum şi Declaraţia statelor participante la Tratatul de la Varşovia.

Iulie

 • 17-21 iulie: Nasser, Nehru si Tito condamnă colonialismul de orice fel şi pun bazele neutralismului pozitiv.
 • 19 iulie: SUA suspendă împrumutul acordat Egiptului pentru construirea barajului de la Assuan pe Nil.
 • 26 iulie: Preşedintele egiptean Gamal Abdel Nasser a naţionalizat canalul Suez.
 • 27 iulie: România devine membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, ştiinţă şi Cultură (UNESCO).

August

 • 17 august: RFG interzice partidul communist din Germania de Vest.

Septembrie

 • 6 septembrie: URSS face o restituire parţială a obiectelor din tezaurul românesc depozitat la Moscova.

Octombrie

 • 20-29 octombrie: Vizita oficială a unei delegaţii condusă de Gh. Gheorghiu-Dej în Iugoslavia. Convorbirile cu Tito s-au axat pe evenimentele care se desfăşurau în Polonia şi Ungaria.
 • 23 octombrie- 4 noiembrie: In Ungaria, insurecţia anticomunistă, care a condus la schimbarea guvernului, declararea neutralităţii şi denunţarea Tratatului de la Varşovia, este înabuşită în sânge de Armata Roşie.
 • 25 octombrie: Noul lider maghiar Imre Nagy, a anunţat începerea negocierilor cu U.R.S.S., în vederea retragerii trupelor sovietice din Ungaria.
 • 26 octombrie: România devine membru fondator al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.
 • 29 octombrie: După semnarea unui acord secret cu Franţa şi Anglia, Israelul atacă Egiptul şi ocupă militar deşertul Sinai. A invadat de asemenea invadat Fâşia Gaza.
 • 31 octombrie: Franţa şi Marea Britanie au bombardat Egiptul.

Noiembrie

 • 1 noiembrie: N.S. Hrusciov s-a deplasat la Bucureşti, unde a avut discuţii cu liderii României si Cehoslovaciei, pe care i-a informat despre decizia Uniunii Sovietice de a pune capăt prin forţă „contrarevoluţiei" din Ungaria.
 • 3 noiembrie: Imre Nagy a declarat neutralitatea Ungariei, dar a doua zi trupele sovietice au trecut la înăbuşirea revoluţiei.
 • 4 noiembrie: ONU trimite trupe de pace în Sinai, iar Anglia şi Franţa cer retragerea Israelului.
 • 22 noiembrie: După înăbuşirea revoluţiei ungare, la solicitarea conducerii sovietice, Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a deplasat la Budapesta, unde a participat la refacerea partidului comunist ungar în frunte cu Kâdâr Jânos. În acelaşi timp, Gheorghiu-Dej s-a asigurat că noile autorităţi nu aveau să promoveze o politică revizionistă, în condiţiile în care, în timpul revoluţiei, se ceruse anexarea Transilvaniei la Ungaria.

Decembrie

Diverse