1958

De la Metapedia
Salt la: navigare, căutare

1958 (MCMLVIII) a fost un an al calendarului gregorian.


Evenimente

Ianuarie

 • 7 ianuarie: Ziarul “Pravda” - organul central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice anunţa decizia guvernului de la Moscova privind reducerea forţelor sale armate cu 300.000 de oameni, între care şi 41.000 staţionaţi în Republica Democrată Germană şi 17.000 în Ungaria.
 • 7 ianuarie: A decedat Înceteazã Petru Groza, preşedintele Prezidiului Marii Adunări Naţionale.

Februarie

 • 20-28: Are loc vizita în România a unei delegaţii de partid şi de stat ungare, în frunte cu Janos Kadar.

Martie

 • 19 martie: Prima şedinţă a Parlamentului Europei.
 • 31 martie: Sovietul Suprem al U.R.S.S. a lansat un Apel către statele lumii, prin care cerea încetarea experienţelor cu arme nucleare si aducea la cunostinţă că Uniunea Sovietică decisese unilateral să înceteze aceste experienţe.

Aprilie

 • 3 aprilie: Gheorghe Gheorghiu-Dej nemulţumit de ritmul colectivizării, a ordonat ascuţirea luptei împotriva ţărănimii.
 • 16 aprilie: La Bucureşti este semnat un protocol de cooperare economică şi de schimb între România şi Ungaria.
 • 17 aprilie: Nikita S. Hruşciov, prim-secretar al CC al PCUS, a adresat o scrisoare CC al PMR în care anunţă că autorităţile de la Moscova sunt dispuse să retragă trupele sovietice din România.
 • 27 aprilie: Liga Comunişilor din Iugoslavia declară că se eliberează de orice influenţă Sovietică.

Mai

 • 5-23 mai: Partidul Comunist Chinez lanseaza la al VIII-lea Congres "Marele Salt înainte",trecându-se la colectivizare şi industrializare în ritm forţat. Programul este un eşec total şi foametea va face în anii următori zeci de milioane de morţi.
 • 13 mai: Căderea celei de-a IVa Republici Franceze.
 • 24 mai: Cu prilejul consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor membre ale Tratatului de la Varşovia, desfăşurată la Moscova, s-a adoptat Declaraţia prin care se propunea realizarea unui pact de neagresiune între statele membre ale Tratatului de la Varşovia şi statele membre ale NATO.
 • 24 mai: La Moscova s-a încheiat un acord care stabilea plecarea trupelor sovietice de pe teritoriul Republicii Populare România operaţiune încheiatã la 25 iunie acelaşi an.

Iunie

 • 7 iunie: La Bucureşti are loc un Concurs atletic la care Iolanda Balaş a stabilit recordul mondial, la săritura în înalţime, la 1,78 de metri
 • 9-13 iunie: Are loc Plenara CC al PCR, în timpul căreia a fost exclus “grupul Doncea” în care au fost încadraţi mai mulţi vechi ilegalişti. Motivul real al acuzării acestora la constituit critica pe care aceştia o aduseseră atmosferei din partid şi cultului personalităţii primului-secretar.
 • 21 iunie: A murit comunistul Mihail Roller, un falsificator al istoriei românilor.
 • 26 iunie: A fost executat Imre Nagy, fostul premier din timpul revoluţiei antisovietice maghiare.

Iulie

 • 27 iulie: Este dat publicităţii Decretul nr. 318 pentru modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală, prin care se crează cadrul juridic pentru o nouă serie de condamnări politice.

August

 • 14 august: Sunt stabilite relaţiile diplomatice între România şi Irak.

Septembrie

 • 2 septembrie: A fost inaugurat, la Bucureşti, Muzeul „George Enescu”
 • 4 septembrie: Generalul de Gaulle a dat publicităţii un nou proiect de constituţie care va fi votat în septembrie acelaşi an. Preşedintele republicii avea prerogative sporite şi era ales pe 7 ani.
 • 4 septembrie: La Bucureşti s-a desfăşurat prima ediţie a Festivalului Internaţional George Enescu.

Octombrie

 • 4 octombrie: Este adoptată Constituţia celei de a cincea Republici Franceze.

Noiembrie

 • 10 noiembrie: Cu ocazia vizitei liderului communist polonez Wladyslaw Gomulka, la Moscova, Nikita S. Hruşciov a făcut publică pentru prima dată intenţia Uniunii Sovietice de a realiza transferul către autorităţile est-germane a tuturor funcţiilor pe care sovieticii le mai deţineau provizoriu în Berlin.

Decembrie

 • 11 decembrie: Constantin Noica este arestat, anchetat şi condamnat la 25 ani de închisoare sub acuzaţia de "uneltire contra orânduirii sociale". A fost eliberat în august 1964.

Diverse