1971

De la Metapedia
Salt la: navigare, căutare

1971 (MCMLXXI) a fost un an al calendarului gregorian.


Evenimente

Ianuarie

 • 1 ianuarie: Franţa preia presedinţia Consiliului Comunităţilor Europene. Intră în vigoare a doua Convenţie Yaoundé şi Acordurile Arusha.
 • 15 ianuarie: Inaugurarea barajului de la Assuan pe Nil în Egipt.
 • 17 ianuarie: S-a inaugurat la Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor.
 • 26 ianuarie: S-a înfiinţat în România, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.

Februarie

 • 11 februarie: Semnarea la Moscova, Londra şi Washington de către împuterniciţii guvernului român a Tratatului de prietenie cu privire la interzicerea amplasării armelor nucleare şi a altor arme de distrugere în masă pe fundul mărilor şi ocenelor şi în subsolul lor.
 • 12 februarie: Parlamentul European adoptă o rezoluţie asupra raportului Comisiei privind stadiul la care s-a ajuns în implementarea Directivei privind libertatea de stabilire şi libertatea de furnizare de servicii. Rezoluţia arată că ţările membre trebuie să implementeze directivele adoptate şi Comisia trebuie să supravegheze corecta lor aplicare.
 • 18-19 februarie: Are loc la Bucureşti, Consfătuirea miniştrilor Afacerilor Externe din statele Tratatului de la Varşovia.

Martie

 • 21 martie: Uniunea Economică şi Monetară a fost definită în rezoluţia Consiliului Comunităţilor şi a reprezentanţilor statelor membre.
 • 22 martie: Consiliul Comunităţilor Europene adoptă planul Werner privind întărirea coordonării politicilor economice. Ţările membre trebuie să ia măsuri pentru a armoniza politicile lor bugetare şi pentru a reduce marginile fluctuaţiei dintre monedele lor.
 • 29 martie: În cadrul unei şedinţe a Comitetului Executiv al CC al PCR s-a aprobat "începerea tratativelor pentru achiziţionarea din URSS a 3 avioane de lung curier Il-62, cu indicaţia de a se continua şi tratativele cu firmele Boeing şi McDonnell Douglas din SUA.

Aprilie

 • 1 aprilie: S-a înfiinţat în România, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, prin contopirea Ministerului Transporturilor cu Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor.
 • 1 aprilie: În România s-a creat Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei, prin contopirea Ministerului Industriei Miniere şi Geologiei şi Ministerul Petrolului.
 • 25 aprilie: În Bulgaria, Todor Jivkov este “reales” ca lider al Partidului Comunist Bulgar.

Mai

 • 3 mai : Honecker îl înlocuieste pe Ulbricht la conducerea Partidului Socialist Unit (comunist) din RDG.
 • 12 mai: Consiliul Comunităţilor Europene introduce un sistem de compensare monetară pentru comertul cu produse alimentare între tările membre, pentru a se mentine unitatea pietei comune agricole.
 • 17-20 mai: Vizită în România a preşedintelui R.F.G., Gustav Heinemann.

Iunie

 • 3 iunie: Ministrii de justiţie din ţările membre se întâlnesc pentru prima dată la Luxembourg. Ei semnează două protocoale care, după ratificarea lor de către toate ţările membre, vor acorda noi puteri Curtii Europene de Justiţie.
 • 7 iunie: Parlamentul European adoptă o rezoluţie cu privire la regulile competiţie si cu privire la poziţia întreprinderilor comunitare în Piaţa Comună şi în economia lumii. Rezoluţia cere Comisiei să prezinte un raport special anual asupra dezvoltărilor din domeniul competiţional.

Iulie

 • 1 iulie: Italia preia presedintia Consiliului Comunitătilor Europene.
 • 6 iulie: După câţiva ani de relativă liberalizare, Nicolae Ceauşescu proclamă în România o "revoluţie culturală", luând modelul chinez şi nord-coreean.
 • 27-29 iulie: La Bucureşti are loc cea de-a XXV-a Sesiune C.A.E.R. la nivelul şefilor de guverne.

August

 • 15 august: Preşedintele american Nixon a anunţat suprimarea convertibilităţii dolarului în aur şi instituirea unei suprataxe provizorii de 10% pe importurile americane.

Septembrie

 • 16 septembrie: A fost înfiinţat în România, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.
 • 16 septembrie: Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, din România, şi-a schimbat denumirea în Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste.
 • 20-22 septembrie: Vizita în România a secretarului de stat pentru educaţie şi ştiinţă din Marea Britanie, Margaret Thatcher.
 • 21-28 septembrie: La Viena în Austria are loc a 15-a Conferintă generală asupra energiei atomice. Consiliul Comunităţilor Europene mandatează Comisia să negocieze un acord asupra garantiilor cu Asociatia Internaţională a Energiei Atomice.

Octombrie

 • 5 octombrie: România şi Republica Panama au stabilit relaţii diplomatice, la nivel de ambasadă.
 • 14-16 octombrie: Cuplul Ceauşescu participă la festivităţile fastuoase prilejuite de sărbătorirea a 2500 de ani de la crearea statului iranian.
 • 25 octombrie: Admiterea Republicii Populare Chineze în ONU.

Noiembrie

 • 14 noiembrie: România a aderat la Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (G.A.T.T.).
 • 17 noiembrie: S-a înfiinţat în România, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, care a preluat atribuţiunile Ministerului Învăţământului.
 • 29 noiembrie: Conducerea politico-militară a României a hotărât reînfiinţarea Batalionului 307 Infanterie Marină.

Decembrie

 • 11 decembrie: Acorduri între cele două Germanii cu privire la libera circulaţie.
 • 16 decembrie: Are loc acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stânca-Costeşti de pe râul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia.
 • 26 decembrie: Ofensivă de mare anvergură declanşată de americani în Vietnamul de Nord.

Diverse

 • Între 26 iulie şi 7 august 1971 a avut loc zborul navei cosmice americane "Apollo-15", care a depus pe Lună doi cosmonauţi; ei au cercetat Luna cu ajutorul unui autovehicul de deplasare.