Metapedia:Cum scriu un articol

De la Metapedia
Salt la: navigare, căutare

Această pagină oferă îndrumări despre cum trebuie scris un articol enciclopedic la Metapedia. Liniile de ghidare de aici se referă la conţinutul şi organizarea articolelor, fie că modificaţi unul deja existent, fie că începeţi un articol nou. Pentru informaţii despre partea tehnică şi de redactare vedeţi Cum modific o pagină, Cum creez o pagină şi Manualul de stil.

Înainte de a scrie un articol

Asiguraţi-vă că articolul nu există deja la Metapedia în limba română, posibil sub un alt nume sau ca secţiune în cadrul altui articol. Folosiţi funcţia de căutare şi, introducând cuvinte cheie din subiectul articolului pe care doriţi să-l scrieţi, găsiţi cât anume din subiectul respectiv este acoperit de articolele existente. În funcţie de rezultatul acestei căutări veţi decide dacă

 • scrieţi un articol nou,
 • dezvoltaţi un articol deja existent,
 • transformaţi o secţiune a unui articol într-un articol nou,
 • uniţi două sau mai multe articole mici într-un articol nou, etc.

Documentare

Chiar dacă domeniul din care face parte articolul vă este foarte familiar, se recomandă întotdeauna să aveţi la îndemână câteva surse de informare. Acestea pot fi lucrări de specialitate, enciclopedii, monografii sau materiale disponibile într-o formă sau alta pe internet.

În toate cazurile, dar mai cu seamă în cazul surselor online, verificaţi dacă este vorba de surse de încredere. În general se consideră surse de încredere acele surse care au un mecanism intern de verificare a informaţiilor, ca de exemplu editurile serioase, revistele de specialitate care aplică un proces de recenzie (arbitrare) etc. Nu se acceptă ca surse de informare paginile de internet personale şi anonime. Paginile personale ale unor personalităţi se vor folosi cu măsură, în urma comparării cu surse independente.

Materialele folosite în documentare se vor indica la sfârşitul articolului, într-o secţiune numită „Bibliografie”.

Nu scrieţi în articole afirmaţii ale căror surse nu le puteţi preciza. Menţionarea surselor este necesară cu atât mai mult cu cât afirmaţiile respective sunt discutabile sau de natură să creeze o dispută între editori.

Vedeţi de asemenea şi paginile:

Titlu

Titlul articolului trebuie ales cu grijă, ţinând cont de următoarele:

 • Titlul trebuie să exprime, într-o formă atât succintă cât şi corectă, conceptul la care se referă articolul.
 • Dacă acelaşi termen se poate referi la două sau mai multe concepte diferite, titlul va conţine şi o informaţie suplimentară care să ajute la clarificarea subiectului. În cazul în care unul dintre sensurile posibile este mult mai răspândit decât celelalte, articolul care discută acel sens poate să nu aibă nici o precizare în titlu. De exemplu articolul Mihai Eminescu se referă la poet, iar articolul Mihai Eminescu, Botoşani se referă la o localitate.

Dacă acelaşi subiect ar putea figura sub mai multe titluri, pot fi create articole de redirecţionare.

Vedeţi şi Metapedia:Convenţii pentru denumiri.

Introducere

Orice articol, oricât de scurt ar fi, trebuie să cuprindă cel puţin o parte de prezentare generală a subiectului. Aceasta se face în prima frază (primele fraze) din articol. Întrucât apare în toate articolele, introducerea nu are un titlu de secţiune. Deci nu scrieţi „Introducere”, „Prezentare generală” sau „Date generale” înainte de prima frază din articol.

Prima frază din articol trebuie să fie formulată gramatical corect, fără a omite predicatul. Deci la un articol cu titlul Franţa, dintre variantele de mai jos alegeţi-o pe a doua:

 • Nu aşa: Ţară situată în vestul Europei.
 • Ci aşa: Franţa este o ţară situată în vestul Europei.

Titlul articolului trebuie să se regăsească în prima frază din introducere sau cât mai curând după aceasta, fie în exact aceeaşi formulare, fie numai aproximativ. Cuvintele care repetă titlul se scriu cu caractere aldine, punând trei apostrofuri înainte şi după bucata respectivă de text.

Pentru scrierea introducerii vă ajută adesea copierea sau adaptarea unei definiţii de dicţionar a termenului respectiv.

Secţiuni

Articolele de lungime medie sau mare trebuie împărţite în secţiuni (eventual şi subsecţiuni) care organizează conţinutul într-o formă logică.

Pentru a introduce un titlu de secţiune folosiţi câte două semne egal de o parte şi de cealaltă a lui. De exemplu titlul secţiunii de faţă a fost scris astfel:

==Secţiuni==

Pentru subsecţiuni de diferite ranguri folosiţi câte trei, patru, etc. semne egal de ambele părţi. Nu folosiţi varianta cu câte un singur semn egal; această formatare, deşi posibilă, este rezervată pentru titlul întregului articol.

Evitaţi repetarea titlului articolului în titlurile secţiunilor. Cititorii ştiu la ce subiect se referă articolul, deci o asemenea precizare repetată nu este necesară. De exemplu în articolul Ion Luca Caragiale titlul secţiunii „Opera literară” este preferat titlului „Opera literară a lui Caragiale”.

Se recomandă ca titlurile secţiunilor să urmeze pe cât se poate aceleaşi convenţii aplicate şi la titlul articolelor.

Secţiuni fixe

Unele secţiuni apar în foarte multe articole şi cuprind informaţii despre sursele de documentare şi trimiteri spre articole sau surse. Acestea sunt:

 • Bibliografie: sursele (tipărite sau online) care au stat la baza scrierii articolului.
 • Note: lista notelor din articol.
 • Legături externe: trimiteri spre pagini de internet care tratează acelaşi subiect sau subiecte conexe.
 • Vezi şi: trimiteri spre articole despre subiecte înrudite din Wikipedia în limba română.

„Wikizare”

Pentru a beneficia din plin de facilităţile oferite de Metapedia, se recomandă aplicarea acestora în următoarele moduri:

Legături interne. Folosiţi legăturile interne la articole care explică noţiunile din articol. De exemplu în articolul despre oraşul Frankfurt trebuie să existe o legătură spre articolul Germania. A se vedea şi Cum modific o pagină.

Categorizare. În întâmpinarea cititorilor care caută informaţii folosind categoriile de articole, includeţi articolul nou în categoria sau categoriile relevante. A se vedea şi Metapedia:Categorie.

Ciot. Dacă articolul pe care l-aţi scris este foarte scurt, puneţi-i eticheta de „ciot” pentru ca cititorii să fie avertizaţi că materialul prezentat este insuficient. Eticheta aceasta include articolul într-o categorie specială, care creşte probabilitatea articolului de a fi observat şi dezvoltat. Vedeţi şi Metapedia:Articolul ciot perfect, Metapedia:Găseşte şi repară un ciot, Metapedia:Sortarea cioturilor pentru mai multe informaţii referitoare la articolele de tip ciot.

Pentru alte facilităţi oferite de Metapedia vedeţi şi Metapedia:Formate utile, Metapedia:Manual de stil.

Articolul ideal

Un articol ideal are calităţile descrise mai jos. Chiar dacă nu toate aceste condiţii pot fi îndeplinite din primele versiuni ale articolului, orice editor ar trebui să încerce pe cât posibil respectarea lor.

Aşadar, articolul ideal...

 • ...începe cu o definiţie şi o descriere clară a subiectului, permiţând cititorului să înţeleagă cel puţin din ce domeniu face parte articolul;
 • ...este clar, uşor de înţeles, redactat corect din punct de vedere gramatical; foloseşte corect termenii de specialitate;
 • ...acoperă întregul subiect şi merge până la un nivel suficent de detaliere;
 • ...explică pe loc terminologia folosită, aşa încât cititorii nu au nevoie să citească multe alte articole pentru a înţelege explicaţiile;
 • ...îi ajută pe cititorii interesaţi să găsească alte articole legate de acelaşi subiect şi alte surse de informaţie externe;
 • ...are o lungime potrivită cu subiectul; nu conţine părţi care ar merita articole separate şi nici nu îi lipsesc părţi esenţiale;
 • ...are o structură de secţiuni bine organizată;
 • ...reflectă opinia experţilor şi nu cea a nespecialiştilor, atunci când cele două diferă;
 • ...este explicit şi precis; nu conţine afirmaţii vagi;
 • ...este bine documentat şi oferă cititorului suficiente informaţii despre sursele de documentare;
 • ...conţine imagini care ajută la înţelegerea subiectului: hărţi, fotografii, diagrame, etc.; numărul acestor imagini este potrivit cu subiectul;
 • ...furnizează legături spre alte articole; este inclus în categoriile potrivite;
 • ...este scris într-un stil enciclopedic, punând accentul pe cantitatea şi calitatea informaţiilor.

Vezi şi