Partidul Pentru Patrie

De la Metapedia
Salt la: navigare, căutare
Semnul electoral al Partidului PENTRU PATRIE

Partidul Pentru Patrie a fost fondat în 1993 la iniţiativa unui grup de vechi luptatori în Rezistenţa Naţională Anticomunistă, foşti deţinuţi politici şi luptători în munţi. Denumirea integrală este: PARTIDUL „PENTRU PATRIE”, prescurtat P. P. P., iar semnul permanent şi semnul electoral este un patrat având, în interior de doua ori litera P.

Întemeierea

P.P.P. a luat fiinţă ca răspuns la continuitatea şi consolidarea structurilor sistemului de dinainte de 1989, care dezvoltau un sistem politic bazat pe o atitudine politicianistă coruptă şi imorală, ce infecta întreaga societate românească cu tarele lui. Potrivit P.P.P. acest sistem politic corupt şi imoral punea în pericol însăşi existenţa neamului românesc şi a statului naţional unitar român. De aceea, vechii luptători au considerat că Rezistenţa Naţională trebuie să continue, respectându-se legile şi cadrele puse la dispoziţie de Statul de Drept.

Doctrina

P.P.P. se revendică de la valorile doctrinei naţional-creştine, situindu-se la dreapta esicherului politic românesc. P.P.P. o organizaţie întemeiată pe Disciplină şi Ordine morală. P.P.P. se declară singura forţă politică ce continuă în mod legitim spiritul Rezistenţei Naţionale Anticomuniste. Fondatorii săi au luptat în Rezistenţa Naţională Anticomunistă pentru Libertate, Credinţă şi Patrie. În lupta lor, ei s-au inspirat permanent din ideile şi operele corifeilor elitei interbelice, decimată în închisori sau risipită în Exil, între care : Nae Ionescu, Mircea Eliade, Petre Ţuţea, Constantin Noica, Emil Cioran, Constantin Gane, Ernest Bernea, Mircea Vulcănescu, Traian Brăileanu, Radu Gyr, Aron Cotruş dar şi multi alţii. P.P.P. îşi propune ca să-i adune într-un puternic pol naţional-creştin pe toti aceia ce împărtăşesc valorile româneşti, creştine şi ale Statului de Drept.

Obiective

Afiş electoral - Partidul Pentru Patrie

În virtutea tradiţiei de luptă şi jertfă a întemeietorilor săi, a principiilor cuprinse în Program, PPP a militat şi militează:

  • PENTRU apărarea integrităţii şi suveranităţii Statului Naţional Român;
  • PENTRU instaurarea unui CLIMAT DE MORALITATE ÎN VIAŢA PUBLICĂ românească, prin eradicarea politicianismului şi corupţiei;
  • PENTRU o politică de CREŞTERE A NATALITĂŢII;
  • PENTRU apărarea FAMILIEI CREŞTINE contra agresiunilor care o ameninţă;
  • PENTRU o REFORMĂ MORALĂ în societatea românească, printrun amplu proces de EDUCAŢIE. Un rol esenţial îl vor avea: BISERICA, ŞCOALA şi FAMILIA.
  • PENTRU conservarea IDENTITĂŢII NAŢIONALE şi TRADIŢIILOR STRĂMOŞEŞTI;
  • PENTRU DREPTATE SOCIALĂ, bazată pe valoare etică, echitate umană şi competenţă profesională.
  • PENTRU readucerea, pe cale paşnică, în graniţele Statului Român a teritoriilor rupte samavolnic şi întărirea relaţiilor culturale cu românii din afara graniţelor;
  • PENTRU modificarea legislaţiei ce per-mite ca drepturile demnitarilor să sfideze alegătorii de rând;
  • PENTRU o POLITICĂ EXTERNĂ bazată pe DEMNITATE şi primatul INTERESULUI NAŢIONAL.

P.P.P. nu are ca obiective avantaje materiale ci luptă pentru un ideal, pentru pământul şi tradiţiile româneşti, de unde şi denumirea: « PENTRU PATRIE ! »

Sediul

P.P.P. este singurul partid din Romania care şi-a construit sediul central exclusiv din munca şi din banii membrilor săi. Trebuie precizat că toate solicitările făcute către autorităţile locale de a primi un spaţiu cât de modest prentru desfăşurarea activităţii s-au lovit de refuzul acestora. Piatra de temelie a Sediului Central al P.P.P. a fost sfinţită la 29 aprilie 1999, la Bucureşti, în str. Veseliei 21, pe un teren obţinut datorită unui membru al partidului, Constantin Tănăsescu, de asemenea militant în Rezistenţa Naţinonală Anticomunistă, şi fost detinut politic între 1948 şi 1963. Construirea sediului s-a realizat prin contribuţia financiară a membrilor partidului, care a însemnat un efort considerabil. Numeroşi membri au participat prin muncă voluntară la şantierul construcţiei. Inaugurarea Sediului Central a avut loc în iulie 2000. Cladirea conţine demisol, parter şi două etaje.

Personalităţi

Ion Gavrilă Ogoranu binecunoscut luptător anticomunist în rezistenţa din munţi, a fost membru fondator la întemeierea Partidului « Pentru Patrie » în 1993, pentru ca în 1995 el să devină vicepreşedinte al partidului, funcţie pe care o va deţine până în martie 2005. În luna noiembrie a aceluiaşi an, avea să fie ales Preşedinte al Partidului « Pentru Patrie ».

Ernest Maftei a fost un actor cu o popularitate uriaşă, dar şi unul din liderii naţional-creştini care a fost persecutat politic începând din timpul dictaturii regelui Carol al II-lea când a fost arestat şi închis în 1938 în lagărul din Vaslui. Persecuţiile au continuat şi în timpul regimului antonescian când a fost arestat pentru activitate în Frăţiile de Cruce, fiind deţinut politic în închisorile Galaţi, Jilava şi Văcăreşti. Prigoana împotriva lui a continuat şi mai dur în timpul regimului comunist când este arestat şi condamnat politic. Şi regimul neocomunist al lui Ion Iliescu în prima sa perioadă l-a supus pe “Bădia” la persecuţii chiar mai mari decât cele îndurate în vremea lui Nicolae Ceauşescu.

Legături externe