Lista domnitorilor Ţării Româneşti

De la Metapedia
Salt la: navigare, căutare
Perioadă Nume Genealogie
12??-1241 Bezerenbam voievod al Ţării Ilaut (Oltenia?)
12??-1241 Mişelav voievod al formaţiuni statale de pe râul Argeş
1247-1277/9 Litovoi (Lytuoy / Lytuon / Litavor) voievod al unei formaţiuni statale din Oltenia (Ţara Litua); urmaşul lui Bezerenbam ?
1247-1272/5 Seneslav voievod al unei formaţiuni statale de pe râul Argeş; urmaşul lui Mişelav ?
1247-1272/5 Ioan cneaz (voievod?) al unei formaţiuni dintre Jiu şi Olt
1247-1272/5 Farcaş (Fărcaş) cneaz (voievod?) al unei formaţiuni din Vâlcea, probabil pe Lotru
1277/9-c.1290 Bărbat voievod al unei formaţiuni statale din Oltenia; fratele lui Litovoi
c.1290 - c.1300 Negru Vodă - nesigur voievod al unei formaţiuni statale de pe râul Argeş
c.1290 sau 1300 - c.1310 Thocomerius (Tocomer / Tihomir / Tugomir / Toctomerie) tatăl lui Basarab I - Întemeietorul
c.1310 - 1352 Basarab I - Întemeietorul fiul lui Thocomerius; prima menţiune sigură: 1319, domn al Ţării Româneşti; stăpânea şi Basarabia veche (Bugeac)
1352 - 16 nov. 1364 Nicolae Alexandru fiul lui Basarab I - Întemeietorul
16 nov. 1364 - c.1377 Vladislav I (Vlaicu Vodă) fiul lui Nicolae Alexandru
c.1377 - 1383 Radu I fiul lui Nicolae Alexandru
c.1383 - sep. 1386 Dan I Fiul lui Radu I
sep. 1386 - nov. 1394 Mircea cel Bătrân Fiul lui Radu I
nov. 1394 - ian. 1397 Vlad I Fiul lui Dan I
ian. 1397 - ian. 1418 Mircea cel Bătrân Fiul lui Radu I
ian. 1418 - aug. 1420 Mihail I Fiul lui Mircea cel Bătrân
aug. 1420 - 1422 Radu al II-lea Prasnaglava (Chelul) Fiul lui Mircea cel Bătrân
1422 Dan al II-lea Fiul lui Dan I
1423 Radu al II-lea Prasnaglava (Chelul) Fiul lui Mircea cel Bătrân
1423 - 1424 Dan al II-lea Fiul lui Dan I
1424 - 1426 Radu al II-lea Prasnaglava (Chelul) Fiul lui Mircea cel Bătrân
1426 - 1427 Dan al II-lea Fiul lui Dan I
1427 Radu al II-lea Prasnaglava (Chelul) Fiul lui Mircea cel Bătrân
1427 - 1431 Dan al II-lea Fiul lui Dan I
1431 - dec. 1436 Alexandru I (Aldea) Fiul lui Mircea cel Bătrân
dec. 1436 - 1442 Vlad al II-lea Dracul Fiul lui Mircea cel Bătrân
1442 Mircea al II-lea Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
august 1442 - 1443 Basarab al II-lea Fiul lui Dan al II-lea
1443 - 1447 Vlad al II-lea Dracul Fiul lui Mircea cel Bătrân
1447 - 1448 Vladislav al II-lea Fiul lui Dan al II-lea
1448 Vlad al III-lea Ţepeş Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
1448 - 1456 Vladislav al II-lea Fiul lui Dan al II-lea
1456 - nov. 1462 Vlad al III-lea Ţepeş Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
nov. 1462 - nov. 1473 Radu al III-lea cel Frumos Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
nov. 1473 - dec. 1473 Basarab al III-lea cel Bătrân (Laiotă) Fiul lui Dan al II-lea
dec. 1473 - 1474 Radu al III-lea cel Frumos Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
1474 Basarab al III-lea cel Bătrân (Laiotă) Fiul lui Dan al II-lea
oct. 1474 - ian. 1475 Radu al III-lea cel Frumos Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
ian. 1475 - nov. 1476 Basarab al III-lea cel Bătrân (Laiotă) Fiul lui Dan al II-lea
nov. 1476 - dec. 1476 Vlad al III-lea Ţepeş Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
dec. 1476 - nov. 1477 Basarab al III-lea cel Bătrân (Laiotă) Fiul lui Dan al II-lea
nov. 1477 - sep. 1481 Basarab al IV-lea cel Tânăr (Ţepeluş) Fiul lui Basarab al II-lea
1481 Mircea al II-lea (Domnie incertă) Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
sep. 1481 - nov. 1481 Vlad al IV-lea Călugărul Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
nov. 1481 - apr. 1482 Basarab al IV-lea cel Tânăr (Ţepeluş) Fiul lui Basarab al II-lea
apr. 1482 - sep. 1495 Vlad al IV-lea Călugărul Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
sep. 1495 - apr. 1508 Radu cel Mare (al IV-lea) Fiul lui Vlad al IV-lea Călugărul
apr. 1508 - oct. 1509 Mihnea I cel Rău Fiul lui Vlad al III-lea Ţepeş
oct. 1509 - feb. 1510 Mircea al III-lea (Miloş) Fiul lui Mihnea I cel Rău
feb. 1510 - ian. 1512 Vlad al V-lea cel Tânăr (Vlăduţ) Fiul lui Vlad al IV-lea Călugărul
ian. 1512 - sep. 1521 Neagoe Basarab Fiul lui Pirvu Craiovescu
sep. 1521 - oct. 1521 Teodosie Fiul lui Neagoe Basarab
oct. 1521 - nov. 1521 Vlad (Dragomir Călugărul) filiaţie necunoscută
nov. 1521 - dec. 1522 Teodosie Fiul lui Neagoe Basarab
dec. 1522 - apr. 1523 Radu de la Afumaţi (al V-lea) Fiul lui Radu cel Mare
apr. 1523 - nov. 1523 Vladislav al III-lea Nepotul lui Vladislav al II-lea
nov. 1523 - ian. 1524 Radu al VI-lea Bădica Fiul lui Radu cel Mare
ian. 1524 - iun. 1524 Radu de la Afumaţi (al V-lea) Fiul lui Radu cel Mare
iun. 1524 - sep. 1524 Vladislav al III-lea Nepotul lui Vladislav al II-lea
sep. 1524 - apr. 1525 Radu de la Afumaţi (al V-lea) Fiul lui Radu cel Mare
apr. 1525 - aug. 1525 Vladislav al III-lea Nepotul lui Vladislav al II-lea
aug. 1525 - ian. 1529 Radu de la Afumaţi (al V-lea) Fiul lui Radu cel Mare
ian. - feb. 1529 Basarab al V-lea (Domnie incertă) Probabil strănepot al lui Mihail I
ian. 1529 - iun. 1530 Moise Vodă Fiul lui Vladislav al III-lea
iun. 1530 - sep. 1532 Vlad al VI-lea Înecatul Fiul lui Vlad al V-lea cel Tânăr
sep. 1532 - sep.1534 Vlad al VII-lea Vintilă (de la Slatina) Fiul lui Radu cel Mare
sep. 1534 - nov. 1534 Radu Paisie (Petru de la Argeş) Fiul lui Radu cel Mare
nov. 1534 - iun. 1535 Vlad al VII-lea Vintilă (de la Slatina) Fiul lui Radu cel Mare
iun. 1535 - mar. 1545 Radu Paisie (Petru de la Argeş) Fiul lui Radu cel Mare
mar. 1545 - nov. 1552 Mircea Ciobanul Fiul lui Radu cel Mare
nov. 1552 - mai 1553 Radu Ilie Haidăul
mai 1553 - feb. 1554 Mircea Ciobanul Fiul lui Radu cel Mare
mar. 1554 - dec. 1557 Pătraşcu cel Bun Fiul lui Radu Paisie
ian. 1558 - sep. 1559 Mircea Ciobanul Fiul lui Radu cel Mare
sep. 1559 - iun. 1568 Petru cel Tânăr Fiul lui Mircea Ciobanul
iun. 1568 - apr. 1574 Alexandru al II-lea Mircea Nepotul lui Mihnea I cel Rău
mai 1574 Vintilă (a domnit 4 zile) Fiul lui Pătraşcu cel Bun
mai 1574 - sep. 1577 Alexandru al II-lea Mircea
sep. 1577 - iul. 1583 Mihnea al II-lea Turcitul Fiul lui Alexandru al II-lea Mircea
iul. 1583 - apr. 1585 Petru Cercel Fiul lui Pătraşcu cel Bun
apr. 1585 - mai 1591 Mihnea al II-lea Turcitul Fiul lui Alexandru al II-lea Mircea
mai 1591 - aug. 1592 Ştefan Surdul Fiul lui Ioan Vodă cel Viteaz
sep. 1592 - sep. 1593 Alexandru al III-lea cel Rău Nepotul lui Alexandru Lăpuşneanu
sep. 1593 - aug. 1601 Mihai Viteazul
sep. 1601 - mar. 1602 Radu Mihnea Fiul lui Mihnea al II-lea Turcitul
aug. 1602 - dec. 1610 Radu Şerban
dec. 1610 - mar. 1611 Ocupaţia principelui Transilvaniei Gabriel Bathory
mar. 1611 - mai 1611 Radu Mihnea
iun. 1611 - sep. 1611 Radu Şerban
sep. 1611 - aug. 1616 Radu Mihnea
aug. 1616 Gavril Movilă Fiul lui Simion Movilă
sep. 1616 - mai 1618 Alexandru Iliaş
iun. 1618 - iul. 1620 Gavril Movilă Fiul lui Simion Movilă
aug. 1620 - aug. 1623 Radu Mihnea
aug. 1623 - nov. 1627 Alexandru Coconul Fiul lui Radu Mihnea
nov. 1627 - oct. 1629 Alexandru Iliaş
oct. 1629 - iul. 1632 Leon Tomşa Pretins fiu al lui Ştefan Tomşa, domnitorul Moldovei
iul. 1632 - sep. 1632 Radu Iliaş Fiul lui Alexandru Iliaş
sep. 1632 - apr. 1654 Matei Basarab Descendent al boierilor Craioveşti
apr. 1654 - ian. 1658 Constantin Şerban Basarab Fiul lui Radu Şerban
mar. 1658 - nov. 1659 Mihnea al III-lea Pretins fiu al domnitorului Radu Mihnea
nov. 1659 - sep. 1660 Gheorghe Ghica
sep. 1660 - nov. 1664 Grigore I Ghica Fiul lui Gheorghe Ghica
dec. 1664 - mar. 1669 Radu Leon Fiul lui Leon Tomşa
mar. 1669 - feb. 1672 Antonie Vodă din Popeşti
feb. 1672 - nov. 1673 Grigore I Ghica Fiul lui Gheorghe Ghica
nov. 1673 - nov. 1678 Gheorghe Duca
nov. 1678 - oct. 1688 Şerban Cantacuzino Nepotul lui Radu Şerban
oct. 1688 - mar. 1714 Constantin Brâncoveanu Nepotul lui Şerban Cantacuzino
mar. 1714 - dec. 1715 Ştefan Cantacuzino Nepotul lui Şerban Cantacuzino
dec. 1715 - nov. 1716 Nicolae Mavrocordat Strănepotul lui Alexandru Iliaş
nov. 1716 - feb. 1719 Ioan Mavrocordat Fratele lui Nicolae Mavrocordat
mar. 1719 - sep. 1730 Nicolae Mavrocordat Strănepotul lui Alexandru Iliaş
sep. 1730 - oct. 1730 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat
oct. 1730 - oct. 1731 Mihai Racoviţă
oct. 1731 - apr. 1733 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat
apr. 1733 - nov. 1735 Grigore al II-lea Ghica
nov. 1735 - sep. 1741 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat
sep. 1741 - iul. 1744 Mihai Racoviţă
iul. 1744 - apr. 1748 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat
apr. 1748 - aug. 1752 Grigore al II-lea Ghica
aug. 1752 - iun. 1753 Matei Ghica Fiul lui Grigore al II-lea Ghica
iun. 1753 - feb. 1756 Constantin Racoviţă
feb. 1756 - aug. 1758 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat
aug. 1758 - iun. 1761 Scarlat Ghica
iun. 1761 - mar. 1763 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat
mar. 1763 - ian. 1764 Constantin Racoviţă
ian.1764 - aug. 1765 Ştefan Racoviţă Fiul lui Mihai Racoviţă
aug. 1765 - dec. 1766 Scarlat Ghica
dec. 1766 - oct. 1768 Alexandru Ghica Fiul lui Scarlat Ghica
oct. 1768 - nov. 1769 Grigore al III-lea Ghica Nepotul lui Grigore al II-lea Ghica
nov. 1769 - mai 1770 Administraţie militară rusă
mai 1770 - oct. 1771 Emanuel Giani-Ruset
oct. 1771 - iul. 1774 Administraţie militară rusă
sep. 1774 - oct. 1782 Alexandru Vodă Ipsilanti
oct. 1782 - iul. 1783 Nicolae Caradja
iul. 1783 - mar. 1786 Mihai Suţu
mar. 1786 - iun. 1790 Nicolae Mavrogheni
mar. 1791 - ian. 1793 Mihai Suţu
ian. 1793 - 1796 Alexandru Moruzi
aug. 1796 - nov. 1797 Alexandru Vodă Ipsilanti
nov. 1797 - ian. 1799 Constantin Hangerli
feb. 1799 - oct. 1801 Alexandru Moruzi
oct. 1801 - mai 1802 Mihai Suţu
iun. 1802 - aug. 1802 Caimacam: Alexandru Suţu Nepotul lui Mihai Suţu
aug. 1802 - aug. 1806 Constantin Ipsilanti
aug. 1806 - oct. 1806 Alexandru Suţu
oct. 1806 - mai 1807 Constantin Ipsilanti
dec. 1806 - mai 1812 Administraţie militară rusă
aug. 1812 - sep. 1818 Ioan Gheorghe Caradja
nov. 1818 - ian. 1821 Alexandru Suţu Nepotul lui Mihai Suţu
mar. 1821 - mai 1821 Tudor Vladimirescu
mai 1821 - iun. 1822 Administraţie militară turcă
iun. 1822 - apr. 1828 Grigore al IV-lea Ghica
mai 1828 - apr. 1834 Administraţie militară rusă condusă de Pavel Kiseleff
apr. 1834 - oct. 1842 Alexandru D. Ghica Fratele lui Grigore al IV-lea Ghica
dec. 1842 - iun. 1848 Gheorghe Bibescu
14 iun. 1848 - 28 iul. 1848 Guvernul revoluţionar provizoriu
28 iul. 1848 - 13 sep. 1848 Locotenenţă domnească
sep. 1848 - iun. 1849 Caimacam:Constantin Cantacuzino
iun. 1849 - oct. 1853 Barbu Ştirbei
oct. 1853 - iul. 1854 Administraţie militară rusă
iul. 1854 - aug. 1854 Administraţie militară turcă
aug. 1854 - mar. 1856 Administraţie militară austriacă
sep. 1854 - iun. 1856 Barbu Ştirbei
iun. 1856 - oct. 1858 Caimacam: Alexandru D. Ghica
oct. 1858 - ian. 1859 Caimacami: Ioan Manu, Emanoil Băleanu, Ioan Al.Filipide
24 ian. 1859 Alexandru Ioan Cuza

Legături externe