Lista domnitorilor Moldovei

De la Metapedia
Salt la: navigare, căutare

Lista domnitorilor Moldovei cuprinde numele celor care au făcut istorie pe aceste meleaguri începând cu primele atestări documentare din secolul al III-lea, chiar din perioada premergătoare întemeierii statului Moldova şi pănă la unirea principatului cu Ţara Românească în 1859.

Perioadă Nume Genealogie/ Observații
cca.1247 Olaha primele atestări
secolul al XIV-lea Costea primele atestări
1351/2 - 1353/4 Dragoş fost voievod maramureşean
1354 - 1358 Sas fiul lui Dragoş
1359 Balc fiul lui Sas
1359 - 1365 Bogdan I fost voievod al Maramureşului
1365 - 1373 Laţcu (Laţco) fiul lui Bogdan I
1373 - 1375 Costea Muşat căsătorit se pare cu Muşata, fiica sau nepoata lui Bogdan I
1375 - 1391 Petru I fiul Muşatei (Margareta), fiica sau nepoata lui Bogdan I
1391 - 1394 Roman I fiul Muşatei şi frate cu Petru I
1394 - 1399 Ştefan I filiație incertă (se pare frate sau nepot al lui Petru I şi Roman I)
1399 - 1400 Iuga (zis Ologul) filiație incertă
1400 - 1432 Alexandru cel Bun fiul lui Roman I
1432 - 1433 Iliaş I fiul lui Alexandru cel Bun
1433 - 1435 Ştefan al II-lea fiul lui Alexandru cel Bun
1435 - 1442 Iliaş I şi Ştefan al II-lea asociați la domnie
1442 - 1444 Ştefan al II-lea
1444 - 1445 Ştefan al II-lea şi Petru al II-lea asociați la domnie
1445 - 1447 Ştefan al II-lea
1447 Petru al II-lea şi Roman al II-lea asociați la domnie
14471448 Roman al II-lea
1448 - 1449 Petru al II-lea
1449 Ciubăr Vodă filiație incertă
1449 Alexăndrel fiul lui Iliaş I
1449 - 1451 Bogdan al II-lea fiul lui Alexandru cel Bun
1451 - 1452 Petru Aron fiul lui Alexandru cel Bun
1452 - 1454 Alexăndrel
1454 - 1455 Petru Aron
1455 Alexăndrel
1455 - 1457 Petru Aron
1457 - 1504 Ştefan cel Mare fiul lui Bogdan al II-lea
1504 - 1517 Bogdan al III-lea (cel “Orb”) fiul lui Ştefan cel Mare
1517 - 1527 Ştefan al IV-lea sau Ştefăniţă fiul lui Bogdan al III-lea
1527 - 1538 Petru Rareş fiul lui Ştefan cel Mare
1538 - 1540 Ştefan Lăcustă fiul lui Ştefan cel Mare
1540 - 1541 Alexandru Cornea fiul lui Bogdan al III-lea
1541 - 1546 Petru Rareş
1546 - 1551 Iliaş al II-lea Rareş fiul lui Petru Rareş
1551 - 1552 Ştefan Rareş fiul lui Petru Rareş
1552 Ioan Joldea boier moldovean
1552 - 1561 Alexandru Lăpuşneanu fiul lui Bogdan al III-lea
1561 - 1563 Despot Vodă (Ioan Iacob Heraclid) grec la origini
1563 - 1564 Ştefan Tomşa boier moldovean
1564 - 1568 Alexandru Lăpuşneanu
1568 - 1572 Bogdan Lăpuşneanu fiul lui Alexandru Lăpuşneanu
1572 - 1574 Ioan Vodă cel Viteaz (cel Cumplit) fiul lui Ştefăniţă Vodă
1574 - 1577 Petru Şchiopul fratele lui Alexandru al II-lea Mircea
1577 Ioan Potcoavă filiație incertă (se prezenta ca fiind fratele lui Ioan Vodă cel Viteaz)
1578 - 1579 Petru Şchiopul
1579 - 1582 Iancu Sasul fiul lui Petru Rareş
1582 - 1591 Petru Şchiopul
1591 - 1592 Aron Tiranul ("cel cumplit") fiul lui Alexandru Lăpuşneanu
1592 Alexandru cel Rău
1592 Petru Cazacul fiul lui Alexandru Lăpuşneanu
1592 - 1595 Aron Tiranul
1595 Ştefan Răzvan filiație incertă
1595 - 1600 Ieremia Movilă (Moghilă)
1600 Mihai Viteazul
1600 - 1606 Ieremia Movilă
1606 - 1607 Simion Movilă (Moghilă) fratele lui Ieremia Movilă
1607 Mihail Movilă fiul lui Simion Movilă
1607 - 1611 Constantin Movilă fiul lui Ieremia Movilă
1611 - 1615 Ştefan al II-lea Tomşa boier moldovean ce se dădea fiu al lui Ştefan Tomşa
1615 - 1616 Alexandru Movilă (Moghilă) fiul lui Ieremia Movilă
1616 - 1619 Radu Mihnea
1619 - 1620 Gaspar Graţiani de origine morlac sau maurovlah
1620 - 1621 Alexandru Iliaş
1621 - 1623 Ştefan al II-lea Tomşa
1623 - 1626 Radu Mihnea
1626 - 1629 Miron Barnovschi-Movilă boier moldovean
1629 - 1630 Alexandru Coconul
1630 - 1631 Moise Movilă ( Moghilă) fiul lui Simion Movilă
1631 - 1633 Alexandru Iliaş
1633 Miron Barnovschi-Movilă
1633 - 1634 Moise Movilă
1634 - 1653 Vasile Lupu boier moldoven, la origini albanez
1653 Gheorghe Ştefan boier moldoven
1653 Vasile Lupu
16531668 Gheorghe Ştefan
1658 - 1659 Gheorghe Ghica
1659 Constantin Şerban Basarab
1659 - 1661 Ştefăniţă Lupu fiul lui Vasile Lupu
1661 Constantin Şerban Basarab
1661 Ştefăniţă Lupu
1661 - 1665 Eustratie Dabija boier moldovean
1665 - 1666 Gheorghe Duca boier moldovean
1666 - 1668 Iliaş Alexandru fiul lui Alexandru Iliaş
1668 - 1672 Gheorghe Duca
1672 - 1673 Ştefan Petriceicu boier moldovean
1673 Dumitraşcu Cantacuzino se trăgea din Cantacuzinii de la Constantinopol
1673 - 1674 Ştefan Petriceicu
1674 - 1675 Dumitraşcu Cantacuzino
1675 - 1678 Antonie Ruset (Rosetti) boier moldovean cu origini greceşti
1678 - 1683 Gheorghe Duca
1683 - 1684 Ştefan Petriceicu
1684 - 1685 Dumitraşcu Cantacuzino
1685 - 1693 Constantin Cantemir
1693 Dimitrie Cantemir fiul lui Constantin Cantemir
1693 - 1695 Constantin Duca (Duculeț) fiul lui Gheorghe Duca
1695 - 1700 Antioh Cantemir fiul lui Constantin Cantemir
1700 - 1703 Constantin Duca
1703 Logofăt Ioan Buhuş funcția de caimacam
1703 - 1705 Mihai Racoviţă boier moldovean
1705 - 1707 Antioh Cantemir
1707 - 1709 Mihai Racoviţă
1709 - 1710 Logofăt Ioan Buhuş
1709 - 1710 Nicolae Mavrocordat strănepot de soră a lui Alexandru Iliaş
1710 - 1711 Dimitrie Cantemir
1711 Vornic Lupu Costachi funcția de caimacam
1711 Vistier Gheorghe Apostol funcția de caimacam
1711 Dragoman Ioan Mavrocordat funcția de caimacam
1711 - 1715 Nicolae Mavrocordat
1715 - 1726 Mihai Racoviţă nepot de vară a lui Şerban Cantacuzino
1726 - 1733 Grigore al II-lea Ghica nepot de fiu a lui Grigore Ghica
1733 - 1735 Constantin Mavrocordat
1735 - 1739 Grigore al II-lea Ghica
1739 Ocupaţia rusă în timpul războiului austro-ruso-turc (1736-1739), armata rusă a operat în Moldova
1739 - 1741 Grigore al II-lea Ghica
1741 - 1743 Constantin Mavrocordat
1743 - 1747 Ioan Mavrocordat fiul lui Nicolae Mavrocordat
1747 - 1748 Grigore al II-lea Ghica
1748 - 1749 Constantin Mavrocordat
1749 - 1753 Constantin Racoviţă
17531756 Matei Ghica fiul lui Grigore al II-lea Ghica
1756 - 1757 Constantin Racoviţă
1757 - 1758 Scarlat Ghica fiul lui Grigore al II-lea Ghica
1758 - 1761 Ioan Teodor Callimachi (Călmăşul) moldovean
1761 - 1764 Grigore Callimachi fiul lui Ioan Teodor Callimachi
1764 - 1767 Grigore al III-lea Ghica nepot de frate al lui Grigore al II-lea Ghica
1767 - 1769 Grigore Callimachi
1769 Constantin Mavrocordat
1769 - 1774 Ocupaţia rusă în războiul ruso-turc (1768-1774), armata rusă a operat în Moldova
1774 - 1777 Grigore al III-lea Alexandru Ghica
1777 - 1782 Constantin Moruzi cu origini greceşti
1782 - 1785 Alexandru Mavrocordat I (Deli-bei = Prinţul nebun) fiul lui Constantin Mavrocordat
1785 - 1786 Alexandru Mavrocordat II (Firaris = Fugarul) fiul lui Ioan Mavrocordat
1786 - 1788 Alexandru Vodă Ipsilanti
1787 - 1791 Ocupaţia austriacă în timpul războiului austro-ruso-turc (1787-1792), armata austriacă a operat în Moldova
1788 - 1789 Manole (Emanuel) Giani Ruset
1788 - 1789 Ocupaţia rusă în timpul războiului austro-ruso-turc (1787-1792), armata rusă a operat în Moldova
1789 - 1791 Ocupaţia austriacă în timpul războiului austro-ruso-turc (1787-1792), armata austriacă a operat în Moldova
1792 Alexandru Moruzi fiul lui Constantin Moruzi
1792 - 1795 Mihai Suţu (“Draco”)
1795 - 1799 Alexandru Callimachi
1799 - 1801 Constantin Ipsilanti fiul lui Alexandru Vodă Ipsilanti
1801 - 1802 Alexandru Suţu fiul lui Nicolae Suţu
1802 Logofăt Iordache Conta şi alţi caimacami
1802 - 1806 Alexandru Moruzi
1806 Scarlat Callimachi fiul lui Alexandru Callimachi
1806 - 1807 Alexandru Moruzi
1806 - 1812 Ocupaţia rusă
1807 Alexandru Hangerli (Hangerliu)
1807 - 1810 Scarlat Callimachi nu a condus propriu-zis
1806 Caimacam Iordache Ruset-Roznovanu
1807 - 1812 Mitropolit Veniamin Costache şi alţi caimacami
1812 - 1819 Scarlat Callimachi
1819 - 1821 Mihail Suţu nepot de fiu al lui Mihai Suţu
1819 Căimăcămia postelnicilor Manu şi Rizo
1821 Mitropolit Veniamin Costache (Costachi)
1821 Eteria lui Alexandru Ipsilanti nepot de fiu a lui Alexandru Vodă Ipsilanti
1821 - 1822 Ştefan Vogoride (Vogoridi) funcția de caimacam
1821 - 1822 Ocupaţia turcă armata turcă a intrat în Moldova pentru a reprima Eteria
1822 - 1828 Ioniţă Sandu Sturza boier moldovean
1828 - 1834 Ocupaţia rusă în timpul războiului austro-ruso-turc (1828), armata rusă a stat în Moldova până în 1834
1834 - 1849 Mihail Sturza
1849 - 1853 Grigore Alexandru Ghica
1853 - 1854 Ocupaţia rusă în timpul războiului Crimeii armata rusă a operat în Moldova
1854 - 1856 Grigore Alexandru Ghica
3 iunie - 10 iunie 1856 Consiliu administrativ extraordinar
iulie 1856februarie 1857 Teodor Balş funcția de caimacam
februarie 1857 - octombrie 1858 Nicolae Vogoride
octombrie 1858 - ianuarie 1859 Căimăcămia de trei Ştefan Catargiu (se retrage la 20 octombrie 1858, şi îl urmează I. A. Cantacuzino); Vasile Sturza şi Anastasie Panu
5 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza La 5 ianuarie 1859 Cuza este ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 este ales şi în Ţara Românească.

Vezi şi

Bibliografie

ru:Список правителей Молдавского княжества